2022 yilning birinchi yarim yillik buxgalteriya balansi

2022 yilning birinchi yarim yillik buxgalteriya balansi