Ichki audit xizmati to'g'risida ma'lumot

“Buxoro HETK” AJ ichki audit xizmati to’g’risida
MA’LUMOT
t/r  № HETK nomi Tasdiqlangan shtat jadvali yoki ustavga muvofiq auditorlar soni Amalda auditorlar soni F I Sh HETK ichki audit xizmati ishiga qabul qilingan sana Mavjud ichki auditorlik sertifikati haqida ma’lumot
1 “Buxoro HETK” AJ 3 2 Shodiev Iskandar Mastonovich (Xizmat boshlig’i) 20 mart 2015 yil O’zbekiston auditorlar palatasi PA Uz № 000062 17 may 2013 yildan
Shirinov Sadriddin Tashevich (auditor) 21 mart 2016 yil O’zbekiston buxgalterlar va auditorlar assotsiatsiyasi NABA Uz № 000201