“Buxoro HETK” AJ aksiyalarining aksiyadorlar o’rtasida taqsimoti_2019