“Buxoro HETK” AJ haqida

Jamiyat nomi:

to`liq nomi – “Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” aktsiyadorlik jamiyati;

qisqacha nomi – “Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” AJ.

“Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” AJ elektr energiyasi bozorida taqsimlovchi-sotuvchi korxona hisoblanadi, ya`ni u “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ dan elektr energiyasini sotib olib taqsimlaydi va uni iste`molchilarga sotadi.

“Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” aktsiyadorlik jamiyati Buxoro viloyati Davlat mulkini boshqarish va qo`llab-quvvatlash Boshqarmasining 2003 yil 23 iyuldagi 86 – sonli “Buxoro elektr tarmoqlari” sho“ba korxonasini aktsiyadorlik jamiyatiga aylantirish to`grisidagi buyruqiga asosan tashkil topgan.

Korxona ustav fondida davlat ulushi 51%, xorijiy investorlarning ulushi – 45% , mehnat jamoasining ulushi – 4% ni tashkil qiladi.

Korxona balansida quyidagi elektr uskunalar mavjud (2019 yil 1 avgust holatida):

– 0,4-6-10 kV kuchlanishli havo liniyalari 14247 km

– 35-110 kV  kuchlanishli havo liniyalari 1483 km

– 0,4-6-10 kV kuchlanishli kabel liniyalari 473 km

– 6-10/0,4 kV kuchlanishli transformator punktlari 4957 ta

– 35/110 kV  kuchlanishli transformator nimstantsiyalari 88 ta

– 6-10 kV kuchlanishli transformator punktlarining umumiy quvvati 761 ming kVA dan ortiq

– 35-110 kV kuchlanishli nimstantsiyalarning umumiy quvvati 1 mln kVA dan ortiq.

Hozirgi kunda korxona tarkibida tuman va shaharlarga tegishli 12 ta tuzilmaviy elektr ta`minot korxonalari bor. Shuningdek, korxona tarkibida 8 ta ekspluatatsiya xizmati, elektr energiyasi realizatsiyasi departamenti va 17 ta bo`lim ishlab turibdi.

Jamiyatning pochta manzili va yuridik joylanishi:

Pochta manzili – 200125, O`zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri, Sanoatchilar ko`chasi, 1/1.

Yuridik joylanishi – O`zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri, Sanoatchilar ko`chasi, 1/1.

Электр энергия тарифлари (2019 йил 15 августдан)

“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ:

2019 ЙИЛ 15 АВГУСТДАН БОШЛАБ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХЛАРИ ОШИШИНИ МАЪЛУМ ҚИЛАДИ.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 июлда “Ёқилғи-энергетика ресурсларининг нархлари ва тарифларини ўзгартириш тўғрисида”ги 633-сонли қарорига асосан, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ 2019 йил 15 августдан бошлаб электр энергиясининг нархлари ошишини маълум қилади. 

Гуруҳ Номи Нархи (сўм)
2019 йил
15 августдан
I гуруҳ Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган, электр энергияси учун табақалаштирилган тариф бўйича ҳисоб-китоб қилинадиган истеъмолчилар (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари бундан мустасно) учун 450,0
II гуруҳ Электр энергияси учун бир ставкали тариф бўйича ҳисоб-китоб қиладиган истеъмолчилар, маиший истеъмолчилардан ташқари 450,0
III гуруҳ Маиший истеъмолчилар (аҳоли турмуш эҳтиёжлари учун
уй-жойлар, хонадонлар, ётоқхоналар, ёрдамчи хўжаликлар, шахсий фойдаланиладиган томорқа боғ объектлари, шу жумладан боғ ширкатлари ва дала ҳовлилар суғориш насослари, шахсий автомашиналар учун гаражлар, хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва коммунал-эксплуатация ташкилотларининг умумий уй-жой эҳтиёжлари, электр энергиясидан аҳолини электр энергияси билан таъминлаш учун фойдаланадиган идоравий ва муниципал
уй-жой фонди, юридик шахслар ётоқхоналари ва оилавий корхоналар, шунингдек, электр энергиясидан аҳоли эҳтиёжлари учун фойдаланадиган локал қозонхоналар) учун
295,0
Турар-жой бинолари ва ётоқхоналарда яшовчи уй-жой, белгиланган тартибда озиқ-овқат маҳсулотларини тайёрлаш учун электр плиталари билан жиҳозланган маиший истеъмолчилар учун 147,5
IV гуруҳ Бюджет ташкилотларидан ташқари электр энергиясидан биноларни электр билан иситиш, иссиқ сув таъминоти ва овқат тайёрлаш мақсадида фойдаланадиган I ва II тариф гуруҳлари истеъмолчилари учун 450,0
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8-ноябрдаги ПҚ-3379-сонли қарори билан тасдиқланган рўйхат бўйича “Маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи
ва айрим хизматлар кўрсатувчи” истеъмолчилар учун
450,0

Изоҳ:

  1. Ушбу тарифлар 1 кВт. соат электр энергияси учун қўшилган қиймат солиғи ҳисобланган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 июль “Ёқилғи-энергетика ресурсларининг нархлари ва тарифларини ўзгартириш тўғрисида”ги 633-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш тартибини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2018 йил 12 январь 22-сонли қарори билан тасдиқланган “Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари”га асосан ўрнатилган.
  1. Юқорида кўрсатилган Ҳукумат қарорига кўра:

– Вазирлар Маҳкамасининг “Электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш тартибини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 12 январдаги 22-сонли қарори, 1-иловасидаги 83-бандининг учинчи хатбошидаги ва 116-банддаги “6 ойдан”сўзлари “2 ойдан”сўзлари билан алмаштирилган;

– Вазирлар Маҳкамасининг “Ёқилғи-энергетика ресурсларининг нарх ва тарифларини босқичма-босқич ўзгартириш тўғрисида” 2018 йил 1 ноябрдаги 897-сон қарорининг 1,2 ва 5-бандлари, шунингдек, қарорга 1 ва 2-иловалар ўз кучини йўқотган, деб ҳисобланади.

– Вазирлар Маҳкамасининг “Ёқилғи-энергетика ресурсларининг нарх ва тарифларини босқичма-босқич ўзгартириш тўғрисида” 2018 йил 1 ноябрдаги 897-сон қарорининг 1 ва 2-бандлари ва қарорга 1 ва 2-иловалар 2019 йил 15 августдан бошлаб ўз кучини йўқотади.

“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ Матбуот хизмати 

Elektr energiya tariflari (2019 yil 15 avgustdan)

“Hududiy elektr tarmoqlari” AJ:

2019 YIL 15 AVGUSTDAN BOSHLAB ELEKTR ENERGIYASINING NARXLARI OSHISHINI MA’LUM QILADI.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 iyulda “Yoqilg‘i-energetika resurslarining narxlari va tariflarini o‘zgartirish to‘g‘risida”gi 633-sonli qaroriga asosan, “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ 2019 yil 15 avgustdan boshlab elektr energiyasining narxlari oshishini ma’lum qiladi. 

Guruh Nomi Narxi (so’m)
2019 yil
15
avgustdan
I guruh Ulangan quvvati 750 kVA va undan ortiq bo‘lgan, elektr energiyasi uchun tabaqalashtirilgan tarif bo‘yicha hisob-kitob qilinadigan iste’molchilar (byudjet tashkilotlari, suv ta’minoti tashkilotlari, fermer xo‘jaliklari va suv iste’molchilari uyushmalarining nasos stansiyalari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari bundan mustasno) uchun 450,0
II guruh Elektr energiyasi uchun bir stavkali tarif bo‘yicha hisob-kitob qiladigan iste’molchilar, maishiy iste’molchilardan tashqari 450,0
III guruh Maishiy iste’molchilar (aholi turmush ehtiyojlari uchun uy-joylar, xonadonlar, yotoqxonalar, yordamchi xo‘jaliklar, shaxsiy foydalaniladigan tomorqa bog‘ ob’yektlari, shu jumladan bog‘ shirkatlari va dala hovlilar sug‘orish nasoslari, shaxsiy avtomashinalar uchun garajlar, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va kommunal-ekspluatatsiya tashkilotlarining umumiy uy-joy ehtiyojlari, elektr energiyasidan aholini elektr energiyasi bilan ta’minlash uchun foydalanadigan idoraviy va munitsipal  uy-joy fondi, yuridik shaxslar yotoqxonalari va oilaviy korxonalar, shuningdek, elektr energiyasidan aholi ehtiyojlari uchun foydalanadigan lokal qozonxonalar) uchun 295,0
Turar-joy binolari va yotoqxonalarda yashovchi uy-joy, belgilangan tartibda oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash uchun elektr plitalari bilan jihozlangan maishiy iste’molchilar uchun 147,5
IV guruh Byudjet tashkilotlaridan tashqari elektr energiyasidan binolarni elektr bilan isitish, issiq suv ta’minoti va ovqat tayyorlash maqsadida foydalanadigan I va II tarif guruhlari iste’molchilari uchun 450,0
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8-noyabrdagi PQ-3379-sonli qarori bilan tasdiqlangan ro‘yxat bo‘yicha “Mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi va ayrim xizmatlar ko‘rsatuvchi” iste’molchilar uchun 450,0

Izoh:

  1. Ushbu tariflar 1 kVt. soat elektr energiyasi uchun qo‘shilgan qiymat solig‘i hisoblangan holda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 iyul “Yoqilg‘i-energetika resurslarining narxlari va tariflarini o‘zgartirish to‘g‘risida”gi 633-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018 yil 12 yanvar 22-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr energiyasidan foydalanish qoidalari”ga asosan o‘rnatilgan.
  1. Yuqorida ko‘rsatilgan Hukumat qaroriga ko‘ra:

– Vazirlar Mahkamasining “Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018 yil 12 yanvardagi 22-sonli qarori, 1-ilovasidagi 83-bandining uchinchi xatboshidagi va 116-banddagi “6 oydan”so‘zlari “2 oydan”so‘zlari bilan almashtirilgan;

– Vazirlar Mahkamasining “Yoqilg‘i-energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o‘zgartirish to‘g‘risida” 2018 yil 1 noyabrdagi 897-son qarorining 1,2 va 5-bandlari, shuningdek, qarorga 1 va 2-ilovalar o‘z kuchini yo‘qotgan, deb hisoblanadi.

– Vazirlar Mahkamasining “Yoqilg‘i-energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o‘zgartirish to‘g‘risida” 2018 yil 1 noyabrdagi 897-son qarorining 1 va 2-bandlari va qarorga 1 va 2-ilovalar 2019 yil 15 avgustdan boshlab o‘z kuchini yo‘qotadi.

 “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ Matbuot xizmati

To'langan va hisoblangan divedendlar to'g'risida ma`lumot_2019

Oxirgi uch yilda hisoblangan va to’langan dividendlar to’g’risidagi ma’lumotlar (so’mda) 

Yil Hisoblangan Divident solig’i To’langan Qarzdorlik
Bir dona aksiyaga Jami
2015 400 289 640 000 28 964 000 230 544 000 30 132 000
2016 400 289 640 000 28 964 000 209 152 800 51 523 200
2017 400 289 640 000 28 964 000 178 041 600 82 634 400

Ma’lumot kalendar yili asosida taqdim etilgan.

O’zbekison Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to’g’risida”gi Qonunining  42 moddasiga muvofiq aksiyador uning aksiyalarga bo’lgan huquqlarini hisobga olish bo’yicha xizmat ko’rsatayotgan depozitariyga shaxsiy ma’lumotlaridagi o’zgarishlar to’g’risida o’z vaqtida bildirishi lozimligi haqida xabar beramiz. Aksiyador shaxsiy ma’lumotlaridagi o’zgarishlar to’g’risida xabar bermagan holatlarda Markaziy depozitariy va uning aksiyalarga bo’lgan huquqlarini hisobga olish bo’yicha xizmat ko’rsatayotgan depozitariy aksiyadorga shu sababli yetkazilgan zarar uchun javob bermaydilar.

Shu munosabat bilan, depozitar hujjatlarni dolzarb holatda saqlab turish uchun “Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” AJda chiqarilgan qimmatli qog’ozlarga bo’lgan huquqlarni hisobga oladigan “Buxoro VAQT” MChJga murojaat etishingizni qat’iy iltimos qilamiz. “Buxoro VAQT” MChJ manzili: Buxoro sh., Mustaqillik ko’chasi, 10 uy.

“Buxoro VAQT” MChJga murojaat etishda yoningizda passport, pensionerlarda esa – pensiya guvohnomasi bo’lishi lozim.