“Buxoro HETK” AJ ning 2022 yil 9-oylik hisoblangan va to’langan soliq to’lovlari haqida ma’lumot

“Buxoro HETK” AJ ning 2022 yil 9-oylik hisoblangan va to’langan soliq to’lovlari haqida ma’lumot