Xususiy aksiyalarni sotib olish

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjkm31ZPEA9DRYi3COKWFnFBxUEyTJdj4onw&usqp=CAU“Buxoro HETK” AJ ayni vaqtda jamiyatning joylashtirilgan aksiyalarini sotib olishni amalga oshirmayapti.