Elektr energiya tariflari (2016 yil 1 oktabrdan)

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ   2016 yil 1 oktabrdan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2016 yil 13 sentyabrdagi 19-03-22-06-O’zR-55-2016 sonli Reestri

Guruh Nomi Narxi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.
Ikki stavkali tarif:
bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov 314 700 so’m
1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 147 so’m 95 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.
Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 191 so’m 00 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 191 so’m 00 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) 191 so’m 00 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 191 so’m 00 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari 194 so’m 85 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlari 191 so’m 00 tiyin
Elektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 95 so’m 50 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 201 so’m 50 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 201 so’m 50 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 191 so’m 00 tiyin

1.Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.
2.Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2016 yil 16 martdan amal qilgan 19-03-22-06-O’zR-6-2016 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.