Elektr energiyaning tariflari

GREEN-TARIFF

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ

2016 yil 1 apreldan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2016 yil 16 martdagi 19-03-22-06-O’zR-6-2016 sonli Reestri

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 299 700 so’m141 so’m 00 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 182 so’m 00 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 182 so’m 00 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) 182 so’m 00 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 182 so’m 00 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari 185 so’m 70 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 182 so’m 00 tiyin91 so’m 00 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 182 so’m 00 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 192 so’m 00 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 182 so’m 00 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2015 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-90-2015 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

 

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 15 sentyabrdagi 19-03-22-05-O’zR-90-2015 sonli Reestri

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 275 700 so’m130 so’m 60 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 167 so’m 40 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 167 so’m 40 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti (elektr tortish) 167 so’m 40 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 167 so’m 40 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatish sohasi korhonalari 170 so’m 80 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 167 so’m 40 tiyin83 so’m 70 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash) ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 167 so’m 40 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 176 so’m 60 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 167 so’m 40 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2015 yil 1 maydan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

 

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshishi munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 15 maydan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 1 maydagi 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 255 300 so’m121 so’m 00 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 155 so’m 00 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 155 so’m 00 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) 155 so’m 00 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 155 so’m 00 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari 158 so’m 20 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 155 so’m 00 tiyin77 so’m 50 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 155 so’m 00 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 163 so’m 50 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 155 so’m 00 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-RO’z-87-2014-sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

 

 

ELEKTR ENERGIYA ISTE’MOLCHILARI DIQQATIGA!

“O’zbekenergo” AJ 2014 yil 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasining tariflari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil 15 sentyabrdagi 19-03-22-05-O’zR-87-2014 sonli Reestri

 

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:Bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov

1 kVt soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov237 780 so’m112 so’m 80 tiyinII guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov144 so’m 30 tiyinIII guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari144 so’m 30 tiyinVI guruhElektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish)144 so’m 30 tiyinV guruhNosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish144 so’m 30 tiyinVI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari147 so’m 30 tiyinVII guruhAholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisiIsitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)

ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi144 so’m 30 tiyin72 so’m 15 tiyinVIII guruhReklama, illyuminatsiya144 сум 30 tiyinIX guruhEnergetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga152 сум 25 tiyinX guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari144 сум 30 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 17 martdan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-12-2014 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.