Davlat bayrog'i

“O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida”gi Qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan.

Davlat bayrog‘i va uning ramzi bugungi O‘zbekiston sarhadida qadimda mavjud bo‘lgan davlatlar bilan tarixan bog‘liqligini anglatadi hamda respublikaning milliy-madaniy an’analarini o‘zida mujassamlashtiradi.

Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon va obihayot ramzi. Timsollar tilida bu – yaxshilikni, donishmandlikni, halollikni, shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Binobarin, Amir Temur davlati bayrog‘ining rangi ham moviy rangda edi.
Bayroqdagi oq rang – muqaddas tinchlik ramzi bo‘lib, u kun charog‘onligi va koinot yoritqichlari bilan uyg‘unlashib ketadi. Oq rang – poklik, beg‘uborlik, soflikni, orzu va hayollar tozaligi, ichki go‘zallikka intilishning timsoli.
Yashil rang – tabiatning yangilanish ramzi. U ko‘pgina xalqlarda navqironlik, umid va shodumonlik timsoli hisoblanadi.
Qizil chiziqlar – vujudimizda jo‘shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlarini anglatadi.
Navqiron yarim oy tasviri bizning tarixiy an’analarimiz bilan bog‘liq. Ayni paytda u qo‘lga kiritilgan mustaqilligimiz ramzi ham.
Yulduzlar barcha uchun ruhoniy, ilohiy tismol sanalgan. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘idagi 12 yulduz tasviri ham tarixiy an’analarimiz, qadimgi yilnomamizga bevosita aloqador. Bizning o‘n ikki yulduzga bo‘lgan e’tiborimiz O‘zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar ilmiy tafakkurida nujum ilmi taraqqiy etganligi bilan ham izohlanadi.
Davlat bayrog‘imizdagi 12 yulduz tasvirini o‘zbek xalqi madaniyatining qadimiyligi, uning komillikka, o‘z tuprog‘ida saodatga intilishi ramzi sifatida tushunish lozim.

Davlat gerbi

“O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida”gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi gullagan vodiy uzra charaqlab turgan quyosh tasviridan hamda so‘l tomonida bug‘doy boshoqlari, o‘ng tomonida ochilgan paxta chanoqlari suvrati tushirilgan chambardan iborat.

Gerbning yuqori qismida respublika jipsligining ramzi sifatida sakkiz qirrali yulduz tasvirlangan: sakkiz qirra ichida joylashgan yarim oy va yulduz musulmonlarning qutlug‘ ramzidir.

Gerbning markazida himmat, olijanoblik va fidoyilik timsoli bo‘lgan afsonaviy Humo qushi qanotlarini yozib turibdi. Ushbu ramz va timsollar xalqimizning tinchlik, yaxshilik, baxt-saodat, farovonlik yo‘lidagi orzu-umidlarini ifodalaydi.

Gerbning pastki qismida respublika Davlat bayrog‘ini ifoda etuvchi chambar lentasining bandiga “O‘zbekiston” deb yozib qo‘yilgan.

Davlat madhiyasi

“O’zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi to’g’risida”gi Qonun 1992 yil 10 dekabrda O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o’n birinchi sessiyasida qabul qilingan.

Mutal Burhonov musiqasi
Abdulla Oripov so’zi

Serquyosh hur o’lkam, elga baxt, najot,
Sen o’zing do’stlarga yo’ldosh, mehribon!
Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!

Naqarot:

Oltin bu vodiylar – jon O’zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!

Bag’ri keng o’zbekning o’chmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zo’r qanot!
Istiqlol mash’ali tinchlik posboni,
Xaqsevar, ona yurt, mangu bo’l obod!

Naqarot:

Oltin bu vodiylar – jon O’zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!

Madhiyani Online eshitish

 

Электр энергиясининг тарифлари

Ёқилғи энергия бойликларини таннархи ошиш муносабати билан “Ўзбекэнерго” АЖ

2016 йил 1 апрелдан бошлаб электр энергиясининг нархлари ошганлигини маълум қилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган 2016 йил 16 мартдаги 19-03-22-06-ЎзР-6-2016 сонли Реестри

Гуруҳ Номи Нархи
I гуруҳ Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори.Икки ставкали таъриф:Бир йилга 1 кВт енг юқори юклама учун тўлов1 кВт·соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 299 700 сўм141 сўм 00 тийин
II гуруҳ Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қувват 750 кВА гача.Бир ставкали таъриф:1 кВт·соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 182 сўм 00 тийин
III гуруҳ Ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари, шу жумладан, бюджетдан молиялаштириладиган насос станциялари 182 сўм 00 тийин
IV гуруҳ Электрлаштирилган темир йўл ва шаҳар транспорти(электр тортиш) 182 сўм 00 тийин
V гуруҳ Носаноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, шаҳар кўчаларини ёритиш 182 сўм 00 тийин
VI гуруҳ Савдо ташкилотлари, кафе, ресторанлар ва хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари 185 сўм 70 тийин
VII гуруҳ Аҳоли, аҳоли пунктлариЭлектр плиталар билан жиҳозланган турар жойи аҳолиси 182 сўм 00 тийин91 сўм 00 тийин
VIII гуруҳ Иситиш, иссиқ сув билан таъминлаш ва совутиш (кондициялаш)эҳтиёжларига ишлатиладиган электр энергияси 182 сўм 00 тийин
IX гуруҳ Реклама, иллюминация 192 сўм 00 тийин
X гуруҳ Энергетика тизимининг хўжалик эҳтиёжларига 182 сўм 00 тийин

1. Ушбу таърифлар ҚҚС билан ўрнатилган.

2. Ушбу реестр кучга кириши билан 2015 йил 15 сентябрдан амал қилган 19-03-22-05- ЎзР-90-2015 сонли Реестри ўз кучини йўқотади.

Ёқилғи энергия бойликларини таннархи очиш муосабати билан “Ўзбекэнерго” АЖ 2015 йил 1 октябрдан бошлаб электр энергиясининг нархлари нархлари ошганлигини маълум қилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган 2015 йил 15 сентябрдаги 19-03-22-05-ЎзР-90-2015 сонли Реестри

Гуруҳ Номи Нархи
I гуруҳ Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори.Икки ставкали таъриф:Бир йилга 1 кВт енг юқори юклама учун тўлов1 кВт·соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 275 700 сўм130 сўм 60 тийин
II гуруҳ Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қувват 750 кВА гача.Бир ставкали таъриф:1 кВт·соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 167 сўм 40 тийин
III гуруҳ Ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари, шу жумладан, бюджетдан молиялаштириладиган насос станциялари 167 сўм 40 тийин
IV гуруҳ Электрлаштирилган темир йўл ва шаҳар транспорти(электр тортиш) 167 сўм 40 тийин
V гуруҳ Носаноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, шаҳар кўчаларини ёритиш 167 сўм 40 тийин
VI гуруҳ Савдо ташкилотлари, кафе, ресторанлар ва хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари 170 сўм 80 тийин
VII гуруҳ Аҳоли, аҳоли пунктлариЭлектр плиталар билан жиҳозланган турар жойи аҳолиси 167 сўм 40 тийин83 сўм 70 тийин
VIII гуруҳ Иситиш, иссиқ сув билан таъминлаш ва совутиш (кондициялаш)эҳтиёжларига ишлатиладиган электр энергияси 167 сўм 40 тийин
IX гуруҳ Реклама, иллюминация 176 сўм 60 тийин
X гуруҳ Энергетика тизимининг хўжалик эҳтиёжларига 167 сўм 40 тийин

1. Ушбу таърифлар ҚҚС билан ўрнатилган.

2. Ушбу реестр кучга кириши билан 2015 йил 1майдан амал қилган 19-03-22-05- ЎзР30-2015 сонли Реестри ўз кучини йўқотади.


Ёқилғи энергия бойликларини таннархи очиш муосабати билан “Ўзбекэнерго” АЖ 2015 йил 15 майдан бошлаб электр энергиясининг нархлари нархлари ошганлигини маълум қилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган 2015 йил 1 майдаги 19-03-22-05-ЎзР–2015 сонли Реестри

 

Гуруҳ Номи Нархи
I гуруҳ Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори.Икки ставкали таъриф:Бир йилга 1 кВт енг юқори юклама учун тўлов1 кВт·соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 255 300 сўм121 сўм 00 тийин
II гуруҳ Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қувват 750 кВА гача.Бир ставкали таъриф:1 кВт·соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 155 сўм 00 тийин
III гуруҳ Ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари, шу жумладан, бюджетдан молиялаштириладиган насос станциялари 155 сўм 00 тийин
IV гуруҳ Электрлаштирилган темир йўл ва шаҳар транспорти(электр тортиш) 155 сўм 00 тийин
V гуруҳ Носаноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, шаҳар кўчаларини ёритиш 155 сўм 00 тийин
VI гуруҳ Савдо ташкилотлари, кафе, ресторанлар ва хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари 158 сўм 20 тийин
VII гуруҳ Аҳоли, аҳоли пунктлариЭлектр плиталар билан жиҳозланган турар жойи аҳолиси 155 сўм 00 тийин77 сўм 50 тийин
VIII гуруҳ Иситиш, иссиқ сув билан таъминлаш ва совутиш (кондициялаш)эҳтиёжларига ишлатиладиган электр энергияси 155 сўм 00 тийин
IX гуруҳ Реклама, иллюминация 163 сўм 50 тийин
X гуруҳ Энергетика тизимининг хўжалик эҳтиёжларига 155 сўм 00 тийин

1. Ушбу таърифлар ҚҚС билан ўрнатилган.

2. Ушбу реестр кучга кириши билан 2014 йил 15сентябрдан амал қилган 19-03-22-05- ЎзР87-2014сонли Реестри ўз кучини йўқотади.


ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

«Ўзбекэнерго» АЖ 2014 йил 1 октябрдан бошлаб электр энергиясининг тарифлари ошганлигини маълум қилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган 2014 йил 15 сентябрдаги 19-03-22-05-ЎзР-87-2014 сонли Реестри

Гуруҳ Номи Нархи
I гурух Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори.Икки ставкали тариф:бир йилга 1 кВт энг юқори юклама учун тўлов1 кВт соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 237 780 сўм112 сум 80 тийин
II гурух Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қувват 750 кВА гача.Бир ставкали тариф:1 кВт соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов 144 сум 30 тийин
III гурух Ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари, шу жумладан бюджетдан молиялаштириладиган насос станциялари 144 сум 30 тийин
VI группа Электрлаштирилган темир йўл ва шаҳар транспорти (электр тортиш) 144 сум 30 тийин
V гурух Носаноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, шаҳар кўчаларини ёритиш 144 сўм 30 тийин
VI гурух Савдо ташкилотлари, кафе, ресторанлар ва хизмат кўрсатиш сохаси корхоналари 147 сўм 30 тийин
VII гурух Аҳоли, аҳоли пунктлариЭлектр плиталар билан жиҳозланган турар жойи аҳолиси 144 сум 30 тийин72 сум 15 тийин
VIII гурух Иситиш, иссиқ сув билан таъминлаш ва совутиш (кондициялаш) эхтиёжларига ишлатиладиган электр энергияси 144 сум 30 тийин
IX гурух Реклама, иллюминация 152 сум 25 тийин
X гурух Энергетика тизимининг хўжалик эҳтиёжларига 144 сум 30 тийин

1. Ушбу тарифлар ҚҚС билан ўрнатилган.

2. Ушбу реестр кучга кириши билан 2014 йил 17 мартдан амал қилган 19-03-22-05-РЎз-12-2014 сонли Реестри ўз кучини йўқотади.

 

Elektr energiyaning tariflari

GREEN-TARIFF

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ

2016 yil 1 apreldan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2016 yil 16 martdagi 19-03-22-06-O’zR-6-2016 sonli Reestri

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 299 700 so’m141 so’m 00 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 182 so’m 00 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 182 so’m 00 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) 182 so’m 00 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 182 so’m 00 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari 185 so’m 70 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 182 so’m 00 tiyin91 so’m 00 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 182 so’m 00 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 192 so’m 00 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 182 so’m 00 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2015 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-90-2015 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

 

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 15 sentyabrdagi 19-03-22-05-O’zR-90-2015 sonli Reestri

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 275 700 so’m130 so’m 60 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 167 so’m 40 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 167 so’m 40 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti (elektr tortish) 167 so’m 40 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 167 so’m 40 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatish sohasi korhonalari 170 so’m 80 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 167 so’m 40 tiyin83 so’m 70 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash) ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 167 so’m 40 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 176 so’m 60 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 167 so’m 40 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2015 yil 1 maydan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

 

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshishi munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 15 maydan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 1 maydagi 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 255 300 so’m121 so’m 00 tiyin
II guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov 155 so’m 00 tiyin
III guruh Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari 155 so’m 00 tiyin
IV guruh Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) 155 so’m 00 tiyin
V guruh Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish 155 so’m 00 tiyin
VI guruh Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari 158 so’m 20 tiyin
VII guruh Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 155 so’m 00 tiyin77 so’m 50 tiyin
VIII guruh Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 155 so’m 00 tiyin
IX guruh Reklama, illyuminatsiya 163 so’m 50 tiyin
X guruh Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga 155 so’m 00 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-RO’z-87-2014-sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

 

 

ELEKTR ENERGIYA ISTE’MOLCHILARI DIQQATIGA!

“O’zbekenergo” AJ 2014 yil 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasining tariflari oshganligini ma’lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil 15 sentyabrdagi 19-03-22-05-O’zR-87-2014 sonli Reestri

 

Guruh Nomi Narhi
I guruh Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:Bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov

1 kVt soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov237 780 so’m112 so’m 80 tiyinII guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov144 so’m 30 tiyinIII guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari144 so’m 30 tiyinVI guruhElektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish)144 so’m 30 tiyinV guruhNosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish144 so’m 30 tiyinVI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari147 so’m 30 tiyinVII guruhAholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisiIsitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)

ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi144 so’m 30 tiyin72 so’m 15 tiyinVIII guruhReklama, illyuminatsiya144 сум 30 tiyinIX guruhEnergetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga152 сум 25 tiyinX guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari144 сум 30 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 17 martdan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-12-2014 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.